Turvallisuutta ja laatua

Kari Pohjola

"Claritas tarkoittaa kirkkautta, selkeyttä ja johtajuutta - tulkitsemme kansainvälisetkin standardit ja mallit ymmärrettäviksi ja selkeiksi palveluiksi.

Claritas on v. 1993 perustettu asiakkaidensa toiminnan turvallisuuden ja laadun kehittämiseen erikoistunut yritys. Sen asiakaskunta muodostuu pääasiassa suurista ja keskisuurista yrityksistä, valtion- ja kunnallishallinnon virastoista sekä alan sertifiointi- ja koulutusorganisaatioista ja järjestöistä.

Mikäli etsit ammattitaitoista, vastuullista ja kokenutta osaajaa, olet oikeassa osoitteessa!"

 

Claritasin pääasialliset toimintamuodot ovat konsultointiarviointi/tarkastus/auditointi ja koulutus.

Toiminnan lähtökohtina ovat asiakkaiden tarpeet, ammattietiikka, toimialan säädökset ja määräykset sekä kansainväliset ja kansalliset standardit ja mallit, kuten ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000, ISO 31000, ISO 38500, COSO, COSO ERM, CMMI, COBIT, GTAG, ITIL, ITAF, PMBOK, P3M3, BS 25999, SoGP, ISM3, JHS, Vahti, Tietoturvatasot, KATAKRI, SOPIVA,...