Tietoa yrityksestä ja henkilöstöstä

Claritas on asiakkaidensa toiminnan turvallisuuden ja laadun kehittämiseen erikoistunut yritys

Claritas tarkoittaa kirkkautta, selkeyttä ja johtajuutta - tulkitsemme kansainvälisetkin standardit ja mallit ymmärrettäviksi ja selkeiksi palveluiksi. Claritas on v. 1993 perustettu asiakkaidensa toiminnan turvallisuuden ja laadun kehittämiseen erikoistunut yritys. Sen asiakaskunta muodostuu pääasiassa suurista ja keskisuurista yrityksistä, valtion- ja kunnallishallinnon virastoista sekä alan sertifiointi- ja koulutusorganisaatioista ja järjestöistä. 

Claritasin pääasialliset toimintamuodot ovat konsultointiarviointi/tarkastus/auditointi ja koulutus. Toiminnan lähtökohtina ovat asiakkaiden tarpeet, ammattietiikka, toimialan säädökset ja määräykset sekä kansainväliset ja kansalliset standardit ja mallit, kuten ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000, ISO 31000, ISO 38500, COSO, COSO ERM, CMMI, COBIT, GTAG, ITIL, ITAF, PMBOK, P3M3, BS 25999, SoGP, ISM3, JHS, Vahti, Tietoturvatasot, KATAKRI, SOPIVA,...

Toiminnassamme haluamme korostaa erityisesti seuraavia teemoja:

  • Vastuunotto
  • Jatkuva kehittyminen
  • Toiminnan pitkäjänteisyys

 


 

Toimitusjohtaja Kari Pohjola, CISA, CISM, CGEIT, CRISCKari Pohjola

Kari Pohjola (s. 1963) on toiminut yrityksessä sen perustamisesta alkaen eli vuodesta 1993. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Cap Geminillä ja Digitalilla konsulttina ja kouluttajana. Lisäksi hän on toiminut sivutoimisena tuntiopettajana johtavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Koulutukseltaan hän on tradenomi (ylempi AMK, MBA) turvallisuusosaamisen koulutusohjelmasta. Edeltävä koulutus on tietojenkäsittelyalalta.

Pohjola on suorittanut lead auditor -tutkinnon ja toimii pääarvioijana laatu- ja tietoturvallisuusjärjestelmien sertifioinneissa ISO 9001- ja ISO 27001-standardien perusteella. Hänellä on myös kansainväliset henkilösertifioinnit tietojärjestelmätarkastuksessa (Certified Information Systems Auditor, CISA), tietoturvallisuuden hallinnassa (Certified Information Security Manager, CISM), IT-hallinta-, -ohjaus- ja -valvontaosaamisessa (Certified in the Governance of Enterprise IT) sekä IT-riskienhallinta- ja kontrolliosaamisessa (Certified in Risk and Information Systems Control, CRISC).

Kari Pohjola on toiminut yli 20 vuotta tietojärjestelmien, tietotekniikan ja -hallinnon laadun sekä turvallisuuden kehittämistehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Samalla hän on toiminut lukuisissa koulutustilaisuuksissa luennoijana ja puheenjohtajana. Keskeisten luottamustehtävien osalta Pohjola on toiminut Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n (ISACA Finland Chapter) hallituksen puheenjohtajana 2008 - 2010 ja ISMS IUG Finnish Chapterin puheenjohtajana 2008 - 2009.

Pohjolan julkisia työ- ja kirjoitusnäytteitä (julkaistu verkossa ja/tai painotuotteena) ovat:

  • Tietoturvakouluttajan opas. 2006. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 11/2006. Helsinki: Valtiovarainministeriö.
  • Henkilöstön tietoturvaohje. 2006. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 10/2006. Helsinki: Valtiovarainministeriö.
  • Tietojenkäsittelypalveluiden keskittymisen vaikutus huoltovarmuuteen. 2005. PTS:n tietoyhteiskuntasektorin tietotekniikkapoolin julkaisu 1/2005. Helsinki: Puolustustaloudellinen suunnittelukunta. (Palkittu Finnsecurity ry:n vuoden opinnäytetyöpalkinnolla 2005)
  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus. 2003. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2003. Helsinki: Valtiovarainministeriö.
  • New Yorkin WTC-terrori-isku ja toiminnan jatkuvuus. 2002. Opit suomalaisille yrityksille ja julkishallinnolle. Tietojärjestelmäjaoston julkaisu 4/2002. Helsinki: Puolustustaloudellinen suunnittelukunta.
  • Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus. 2001. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2001. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

 


 

Lisäksi Claritasilla on luotettavia yhteistyökumppaneita tilanteisiin, joissa tarvitaan täydentävää erityisasiantuntemusta ja/tai lisäresursseja.